HR System

HR-system och systemimplementation •

Verismo HR

Med vårt HR System kommer både det administrativa och praktiska arbetet underlättas för er verksamhet, både för anställda och på chefsnivå. Vår lösning, som heter Verismo HR består av fyra olika delar som tillsammans syftar till att göra verksamheten ni bedriver både effektiv och strategisk. Genom vår lösning kan ni automatisera alla administrativa arbetsuppgifter samtidigt som ni kan använda det strategiskt för att utveckla de anställda. Vårt system går dessutom att anpassa efter varje enskild verksamhet.

En lösning för HR uppdelad i fyra delar

Det HR system vi har skapat utgår från fyra olika delar. Först och främst finns det kärnan, det vill säga den del som behandlar organisationsstruktur, semester och frånvaro. En annan del handlar om att ni skall kunna säkerställa att rätt person är på rätt plats, bland annat genom gap- och behovsanalyser, karriärplanering och information om interna och externa kurser. Med vårt HR program är det även möjligt att utmana de anställda med personliga mål för att på det sättet både öka deras motivation och prestation. Den sista delen av vår lösning är en modul som skapar rätt förutsättningar för korrekta kompensationsnivåer.

Fördelar med att välja Verismo HR

Vi är stolta över vår lösning och vet att de fördelar vårt HR program har kommer gynna er verksamhet:

 • Ni kan skala bort och lägga till moduler som det passar er
 • Lösningen är enkel att anpassa efter er verksamhet
 • Systemet har en hög säkerhet vad gäller tekniska områden samt följer GDPR

Effektivt och användarvänligt HR system till ett bra pris

För oss är det viktigt att ni endast betalar av de delar av Verismo HR som ni faktiskt behöver och är intresserade av. Därför är ni välkomna att ta kontakt med oss om ni vill veta mer om vilket pris för HR system som gäller eller om ni vill boka en kostnadsfri demo så ni får prova på systemet i verkligheten. Om ni efter det önskar kan ni antingen välja att implementera en standardiserad lösning eller också få en skräddarsydd version som tas fram efter workshops.

 • Välkommen till oss!

  När du söker efter en HR-lösning som är framtagen och utvecklad utifrån reella situationer och inte teoretiska diton.

  Adress:
  David Bagares gata 3
  111 38 Stockholm

  Telefon:
  073-085 26 81

  E-post:
  offert@hr-system.info

  Orgnr:
  556574-4207

  Facebook

Om oss

När du söker efter en HR-lösning som är framtagen och utvecklad utifrån reella situationer och inte teoretiska diton.

Hr-system.info kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. Verismo Systems AB kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.

Kontakt

David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

073-085 26 81

offert@hr-system.info

Orgnr:
556574-4207